จัตุรัสจามจุรี เรสซิเดนซ์

แผนผังชั้น

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей