จัตุรัสจามจุรี เรสซิเดนซ์

พาโนราม่า

ชั้น 15 ฝั่งมหาวิทยาลัย

ชั้น 15 ฝั่งวัดหัวลำโพง

ชั้น 20 ฝั่งมหาวิทยาลัย

ชั้น 20 ฝั่งวัดหัวลำโพง

ชั้น 24 ฝั่งมหาวิทยาลัย

ชั้น 24 ฝั่งวัดหัวลำโพง

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей