จัตุรัสจามจุรี ติดต่อเรา

ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

 

ที่อยู่สำนักงาน :

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2
เลขที่ 315,317,319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

สนใจเช่าพื้นที่ 

 * อาคารร้านค้าปลีกและอาคารสำนักงาน
โทร : 02-160-5454
 ต่อ 301
* อาคารพักอาศัย โทร : 082-702-9988
* พื้นที่จัดกิจกรรม โทร : 02-160-5454 ต่อ 301

อีเมล์ : crm.csd@gmail.com
สมัครงาน คลิกที่นี่} else {questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей