พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป ต้อนรับปีใหม่ 2560

13/01/2017

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 คุณนารีรัตน์ มโนชญากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป ต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยมีคุณกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ
คุณมรกต สนิทธางกูร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คุณสมศักดิ์ เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักงานอาวุโส สำนักงาน
จัดการทรัพย์สินจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้เช่า ผู้ประกอบการภายในอาคาร และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ บริเวณโถงลิฟท์แก้ว อาคารจัตุรัสจามจุรี

 

15874768_1 15896315 15895647 15972781 15896353 15972627 15874735 15800391 15874949

questra Пестюк Чеслав Фанис Джураев Константин Мамчур Станислав Кравцов AGAM Atlantic Global Александр Прочухан Абакумов Андрей